Niecodzienna podróż z Olkusza-Olewina do Muzeum Auschwitz-Birkenau

Wycieczkę rozpoczęliśmy zapalaniem zniczy przy pomniku obok kapliczki w Olewinie. Pomnik (proszę klikać) ten został wybudowany w 1991 r., a jego fundatorem był nieżyjący już Józef Klich, którego dziadek Wincenty i ojciec Józef zginęli w KL Auschwitz.

Znicz zapala Zenon Brzóska, organizator wyjazdu do Oświęcimia

Znicz zapala Zenon Brzóska, organizator wyjazdu do Oświęcimia (kliknąć zdjęcie)

Na jego płycie wyryte są nazwiska trzech mieszkańców Olewina, którzy zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych. Dwaj z nich to wspomniani: Wincenty Klich i jego syn Józef, którego rozstrzelano pod Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku nr 11. Czwartym z upamietnionych na wspomnianej płycie jest Tomasz Kocjan, który jako żołnierz Wojska Polskiego poległ w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 r.

Obozowy akt zgonu Wincentego Klicha z zafałszowaną przyczyną śmierci

Obozowy akt zgonu Wincentego Klicha z zafałszowaną przyczyną śmierci

Obozowy akt zgonu Józefa Klicha

Obozowy akt zgonu Józefa Klicha z zafałszowaną przyczyną śmierci

Potem pojechaliśmy na stary cmentarz w Olkuszu.

Znicz zapala najmłodszy uczestnik wyjazdu

Znicz zapala najmłodszy uczestnik wyjazdu

Tam zapaliliśmy kolejne znicze przy pomniku, upamiętniającym mieszkańców ziemi olkuskiej, Polaków i Żydów, którzy ponieśli śmierć podczas drugiej wojny światowej w niemieckich więzieniach oraz obozach koncentracyjnych i ośrodkach masowej zagłady.

Obozowy akt zgonu Andrzeja Żurka

Obozowy akt zgonu Andrzeja Żurka z zafałszowaną przyczyną śmierci

Dalej trasa naszej podróży historycznej prowadziła przez Trzebinię, Chrzanów i Zator do Monowic, gdzie kiedyś istniał KL Auschwitz III-Monowitz. Dzisiaj ślady po nim to żelbetonowe bunkry, które miały stanowić schronienie dla esesmanów oraz pomnik wzniesiony w środku wsi przez mieszkańców tej miejscowości, którą została odbudowana po wojnie.

Znicz zapala Bogdan Żurek

Przy krzyżu Bogdan Żurek

Znicz zapalił Bogdan Żurek, którego stryj: Andrzej Żurek, lat 29, zamieszkały w Kluczach koło Olkusza, cieśla, więzień E-2498, zginął w KL Auschwitz III-Monowitz 3 sierpnia 1942 r.

Zapoznaliśmy się także z wyglądem współczesnego Oświęcimia, przejeżdżając m.in. obok zakładów chemicznych, lodowiska, pływalni, cmentarza żydowskiego i oświęcimskiego Zamku, gdzie zatrzymaliśmy się na pobliskim parkingu.

Wieża zamkowa w Oświęcimiu

Wieża zamkowa w Oświęcimiu

Stąd było już blisko do murów obronnych oraz zabudowy wzgórza zamkowego, a także Muzeum na Zamku, gdzie udostępniono nam wejście na wieżę zamkowa, z której widoczna była panorama Oświęcimia.

Później uczestnicy wyjazdu udali w kierunku Zakładu Salezjańskiego im. księdza Bosko. Wzięli udział w Mszy św. w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, następnie odwiedzili Centrum Żydowskie, zapoznając się z wielowiekową historią Żydów oświęcimskich.

Przy wagonie na "Judenrampe"

Przy wagonie na "Judenrampe"

Przejechaliśmy koło dworca kolejowego w Oświęcimiu i zatrzymaliśmy się dopiero obok dawnego dworca towarowego, gdzie udostępniona jest do zwiedzania tzw. „Judenrampe. Jest to torowisko między byłymi obozami Auschwitz i Birkenau, na którym zobaczyliśmy ustawiony oryginalny bydlęcy wagon kolejowy. W takich wagonach Niemcy transportowali ludzi do Auschwitz. Od wiosny 1942 do połowy maja 1944 roku na „Judenrampe” niemieccy naziści przywieźli w transportach ponad pół miliona Żydów z całej Europy, a także kilkadziesiąt tysięcy Polaków, głównie więźniów politycznych, Cyganów i przedstawicieli innych narodów.

Lekarze SS, na znajdującym się na wprost torowiska polu i drodze przeprowadzali selekcje wśród przywiezionych Żydów, w wyniku których od 70 do 75 procent osób kierowano natychmiast na zagładę w komorach gazowych KL Auschwitz II-Birkenau.

Przed bramą z napisem "Arbeit macht frei"

Przed bramą z napisem "Arbeit macht frei"

Odwiedziliśmy także Centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia, gdzie kiedyś był podobóz KL Auschwitz-Harmense.  Celem głównym naszego wyjazdu było jednak zapoznanie się z terenem i ekspozycjami Muzeum Auschwitz-Birkenau, czemu poświęciliśmy najwięcej czasu, oddając hołd pomordowanym poprzez zapalenie  znicza na głównej płycie pomnika w Brzezince i uczczenie ich pamieci minutą ciszy.

Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu w Brzezince (Birkenau)

Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu w Brzezince (Birkenau)

W godzinach popołudniowych nastąpił powrót z Muzeum Auschwitz-Birkenau do Olkusza-Olewina, gdzie w miejscowej leśniczówce przygotowane były prażone, aby przy wspólnym posiłku można było porozmawiać i przekazać sobie wzajemnie wrażenia z podróży do Oświęcimia.

Adam Cyra

Oświęcim, dnia 23 września 2013 r.
Zobacz:
Kot Bruno – ta dziwna historia zdarzyła się naprawdę

Zobacz również:

  1. Pomnik w Olewinie koło Olkusza
  2. Katowicka gilotyna w zbiorach Muzeum AB
  3. Nieznana karta zgonu Konrada Juszczyka z Olkusza
  4. Nieznane karty zgonu Aleksandra Aleksiejewa i Wiesława Jagodzińskiego z Olkusza
  5. „Ojczyzny ktoś musi bronić …”

One Response to “Niecodzienna podróż z Olkusza-Olewina do Muzeum Auschwitz-Birkenau”

  1.    świetny Says:

    Świetny tekst panie doktorze, i ciekawa inicjatywa!