Wyzwolenie KL Auschwitz


Kiedy 27 stycznia 1945 roku do obozów Auschwitz-Birkenau-Monowitz wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej, pozostało w nich tylko około siedem tysięcy chorych i wycieńczonych więźniów (mężczyzn, kobiet i dzieci).

Nie byli oni już w stanie uczestniczyć w morderczych, pieszych marszach ewakuacyjnych, zwanych Marszami Śmierci, z których główny prowadził do Wodzisławia Śląskiego. Niemcy wyprowadzili w nich ok. 56 tys. więźniów.

W bezpośrednich działaniach wojennych, mających na celu wyzwolenie KL Auschwitz i miasta Oświęcimia, poległo ponad 230 żołnierzy sowieckich. Pochowani zostali w zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu.

Najprawdopodobniej znajdowało się wśród nich także kilku Polaków wcielonych z poboru do Armii Czerwonej. Byli oni sowieckimi żołnierzami 100. Lwowskiej Dywizji Strzeleckiej, wchodzącej w skład 60. Armii 1. Frontu Ukraińskiego, która bezpośrednio brała udział w operacji oświęcimskiej. Rodziny poległych przypuszczalnie do dzisiaj nie wiedzą, gdzie znajduje się ich grób.

    Zbiorowy grób żołnierzy Armii Czerwonej w Oświęcimiu. Fot. Przemysław Bibik

Zbiorowy grób żołnierzy Armii Czerwonej w Oświęcimiu. Fot. Przemysław Bibik

Zapewne Polacy to: Włodzimierz Duda ze Lwowa, Piotr Kurelas i Eugeniusz Żuk z okolic tego miasta, a także Józef Mielnik z okolic Drohobycza, Włodzimierz Mielnik z Kamionki Strumiłowej oraz Józef Ataczuk i Józef Rarycki z okolic Kamieńca Podolskiego, którzy zginęli jako żołnierze sowieccy, niosąc ratunek więźniom KL Auschwitz i wyzwalając spod okupacji hitlerowskiej mieszkańców Oświęcimia.

W dniu 27 stycznia 2016 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 71. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau.

Zobacz: Były więzień Auschwitz …

Więźniowie przygotowywali powstanie. Miała pomóc Armia Krajowa

Adam Cyra

Oświęcim, dnia 21 stycznia 2016 r.

Zobacz również:

  1. Wyzwolenie KL Auschwitz
  2. 11 listopada w KL Auschwitz
  3. Józef Cyrankiewicz w KL Auschwitz
  4. Siedemdziesiąt lat temu – bitwa w Przegini koło Olkusza
  5. Czteroletnia więźniarka KL Auschwitz

Komentarze nie są dozwolone.